Tým

Tým Tel4Rain

Projektový tým sestává z akademických pracovníků a specialistů Českého vysokého učení technického v Praze v oborech hydrologie, hospodaření s vodou a hydrologického modelování v urbanizovaných územích, rádiového inženýrství a informačních technologií. Spolupracujeme také se zahraničními výzkumnými týmy.

Vojtěch Bareš – vedoucí projektu (ČVUT/Kat. hydrologie)
Martin Fencl – hydrolog, modely pro převod útlumu signálu na srážkovou intenzitu, prostorové rekonstrukce srážek (ČVUT/Kat. hydrologie)
Martin Mudroch – inženýr IT, SNMP aplikace pro sběr dat, PostgreSQL databáze (ČVUT/Kat. elektromagnetického pole)
Pavel Platoš – inženýr IT, UI developer, Leaflet and Java Script programátor (ČVUT/Kat. elektromagnetického pole)
Pavel Pechač – šíření elmag. vlnění (ČVUT/Kat. elektromagnetického pole)
David Stránský – specialista na městské odvodnění (ČVUT/Kat. zdravotního inženýrství)

Na projektu dále spolupracujeme se zainteresovanými subjekty a konečnými uživateli z pražských vodohospodářských společností, Magistrátu hl. m. Prahy a se specialisty z telekomunikační společnosti T-Mobile.